image

 Intra 

Brødeskovvej 3, Hammersholt, 3400 Hillerød - Tlf.: 48 26 65 86 -  kontoret@hillerod-lilleskole.dk  -  www.hillerod-lilleskole.dk 

 • 13-12-2016
  Fremlæggelser egne projekter · 7.KLASSE
  1

Kære elever og forældre,


Vi har i de forløbne år arbejdet med Hillerød Lille Skoles værdier og image, og glæder os over at kunne lancere resultatet: skolens nye image, visuelle identitet og hjemmeside.

I vedhæftede introduktionsbrev og præsentation kan I læse mere om processen og baggrunden for valg af logo, grafiske elementer, farver, fotostil mm.

Arbejdet med hjemmesidens indhold er en proces med løbende tilretninger, og vi glæder os altid over input, spørgsmål og kommentarer!

Vi håber, at I vil tage godt imod det.

http://hillerod-lilleskole.skoleporten.dk/sp/p323848/file/Fullscreen/81c6fcb0-058c-49d2-a758-1c2984e8b320

Hilsen personalet på Hillerød Lille Skole
 

 • Sanne Wiedemann den 05-12-2016
  Kære elever og forældre

  I forbindelse med etableringen af Den Hele Skole, vores samlede forløb fra børnehaveklasse til og med 9.klasse, har skolen søgt om en kommunal garanti for skolens lånepakke. Det har vi fået afslag på. Udvidelsen er dog ikke betinget af kommunens samarbejde, hvorfor vi fortsætter processen som planlagt.

  Frederiksborg Amts Avis og Hillerødposten har skrevet om planerne, ansøgningen, afslaget og videre proces. Nedenfor kan I læse artiklerne samt skolens kommentarer.

  I er altid meget velkomne til at kontakte os hvis I har spørgsmål hertil!

  Mange hilsner
  Sanne

  http://sn.dk/Hilleroed/Ingen-stoette-til-privatskolerne/artikel/618214
   
  http://lokalavisen.dk/friskole-fortsaetter-udvidelse---trods-afslag-/Regionale-nyheder/20161202/artikler/712029948/1051

  Hillerød Lille Skole udvider til og med 9.klasse uden kommunal lånegaranti
  Hillerød Lille Skole fik i forrige uge afslag fra Hillerød Kommune på anmodningen om en kommunal garanti på 1,1 mio. kr. Afslaget gav fredag den 2. december anledning til en interessant artikel i avisen med overskriften ”Ingen støtte til privatskolerne”, som vi gerne knytter et par kommentarer til.

  Hillerød Lille Skole finder det naturligt, at en progressiv kommune som Hillerød Kommune benytter mulighederne for at støtte et varieret skoleudbud til gavn for kommunens borgere, uanset om det er private eller offentlige skoler.

  Årsagen til, at skolen søgte om en garanti eller hensigtserklæring, skal forstås i forhold til at opnå den bedst mulige lånepakke, som skal bruges for at realisere planerne om etableringen af ”Den hele skole”, udvidelsen til og med 9. klassetrin fra august 2017. Hillerød Lille Skoles elever er fagligt stærke, øvede i kommunikation og performance og har en stærk demokratisk dannelse. Det ønsker vi at fuldføre i et samlet grundskoleforløb, og dermed er udvidelsen en naturlig forlængelse af at et relevant og attraktivt skoletilbud.

  Skolen har en sund økonomi og en økonomisk holdbar plan for udvidelsen, hvor skolen vokser med de nuværende elever. En garantistillelse fra kommunen ville blot have sikret et lån på bedre vilkår hos kreditinstitutioner og banker, herunder en lavere rente. At Hillerød Kommune giver afslag på anmodningen betyder derfor ikke, at skolen må skrinlægge sine planer om en udvidelse af skolen, men blot at finansieringen ikke kan optages på samme vilkår som de offentlige skoler.

  De frie skoler er på en række områder markant ringere stillet end de kommunale skoler. Vi er derfor ærgerlige over afslaget fra kommunen, om end vi takker for at forslaget er blevet behandlet seriøst af forvaltning og byråd. Vi er tilfredse med, at have sat denne mulighed for samarbejde mellem kommunen og privatskolerne på dagsordenen, en dialog vi i øvrigt gerne fortsætter.

  Beslutningen ændrer ikke på, at vi med store forventninger ser frem til at begynde med vores første 8.klasse i august måned 2017, det bliver en stor dag for skolens nuværende og kommende elever, deres forældre og skolens ansatte.

  Med venlig hilsen
  Sanne Wiedemann – skoleleder Hillerød Lille Skole
  Brian Kristensen – formand for skolebestyrelsen på Hillerød Lille Skole
  Jan Kreiberg Larsen – kasserer for skolebestyrelsen på Hillerød Lille Skole

  Fakta:
  Hillerød Kommune har syv frie grundskoler, som bidrager til et attraktivt og mangfoldigt skoletilbud. De frie grundskoler sikrer således forældrenes ret til et reelt frit skolevalg.
  Statstilskuddet til de frie skoler udgjorde oprindeligt 85% af folkeskolens udgifter. Tilskuddet er over en årrække nedsat til 71-75%.
  Forældrebetaling er lovpligtig og der tilbydes fripladstilskud.
  De frie skoler rummer en mangfoldighed af børn og bidrager til det rummelige arbejdsmarked.